10 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

0
176

HUT, AAM, PNC, C32, IDI, NDN, BTP, DBT, LBM và IDV thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 19/11/2018, Công ty Cổ phần TASCO (mã HUT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/11/2018.

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/11/2018.

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Văn hoá Phương Nam (mã PNC-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018 với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2018.

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 (mã C32-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2018.

* Ngày 28/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (mã IDI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/11/2018.

* Ngày 30/11/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng (mã NDN-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2018.

* Ngày 29/11/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã BTP-HOSE) chi trả cổ tức bổ sung từ lợi nhuận phân phối còn lại đến 31/12/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10,9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.090 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 13/11/2018.

* Ngày 25/3/2019, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018.

* Ngày 28/11/2018, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (mã LBM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1/2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018.

* Ngày 11/12/2018, Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2/2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 26/11/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.