HoREA kiến nghị sửa đổi quy định về “thời hạn sử dụng đất”

0
24

Con số này được Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đưa ra trong một văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên Môi trường đề xuất tính thời hạn sử dụng đất kể từ ngày dự án đưa vào kinh doanh.

</p> <p>Cụ thể, theo HoREA, Điều 126 Luật Đất đai 2013 đã quy định đất sử dụng có thời hạn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư không quá 50 năm (trường hợp đặc biệt không quá 70 năm).</p> <p>Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán, để bán kết hợp với cho thuê, để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư theo thời hạn của dự án; người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Quy định về thời hạn giao đất, cho thuê đất (nêu trên) có những mặt bất cập, chưa thật hợp tình hợp lý.</p> <p>Đối với hầu hết các dự án bất động sản, sau khi hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì chủ đầu tư được UBND cấp tỉnh giao đất, cho thuê đất và xác định thời hạn sử dụng đất, phần lớn thời hạn là 50 năm.</p> <p>Sau đó, chủ đầu tư phải làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai công tác xây dựng các hạng mục… Toàn bộ các công việc này mất khoảng trên dưới 3 năm thì dự án mới hoàn thành, được nghiệm thu đưa vào sử dụng. </p> <p>Từ thời điểm đó, chủ đầu tư bàn giao nhà cho khách hàng, và giữ lại phần thương mại, dịch vụ, văn phòng, căn hộ cho thuê để khai thác kinh doanh, và mới bắt đầu có doanh thu, lợi nhuận.</p> <p>Tính theo quy định trên thì thời hạn kinh doanh thực tế của dự án chỉ còn khoảng 47 năm. </p> <p>Trong giai đoạn thị trường bất động sản đóng băng, nhiều dự án đắp chiếu, phát sinh hàng tồn kho và nợ xấu rất lớn. Báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong các năm qua, đã có trên 500 dự án bị ngừng triển khai, bị thu hồi, hủy bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất.</p> <p>Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trong giai đoạn 2016 – 2020, tổng số nợ xấu của các ngân hàng thương mại vào khoảng 300.000 tỷ đồng. Khoảng 70% tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu này là bất động sản. Như vậy, có khoảng 200.000 tỷ đồng giá trị bất động sản là tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu thuộc các dự án đang bị đắp chiếu. </p> <p>Để xử lý “cục máu đông” này, năm 2017, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu, trong đó, đã đưa ra cơ chế và phương thức rất phù hợp để xử lý tài sản bảo đảm cho các khoản nợ xấu mà phần lớn là các dự án bất động sản. </p> <p>Thực hiện Nghị quyết 42 của Quốc hội, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) đã thực hiện thu giữ dự án thế chấp, đảm bảo khoản nợ xấu, đầu tiên là dự án Sài Gòn One Tower, số 1 Hàm Nghi, quận 1 để tổ chức đấu giá rộng rãi lựa chọn chủ đầu tư mới.</p> <p>Nếu đấu giá thành công trong năm 2018 thì người trúng đấu giá cũng chỉ còn thời hạn sử dụng đất dự án là 40 năm. VAMC dự kiến giá khởi điểm đấu giá dự án Sài Gòn One Tower khoảng 6.110 tỷ đồng, nhưng nếu thời hạn sử dụng đất của dự án được tính lại là 50 năm kể từ ngày dự án đưa vào khai thác kinh doanh, thì giá khởi điểm đấu giá có thể cao hơn mức giá hiện nay, sẽ hấp dẫn các nhà đầu tư tham gia đấu giá và chắc chắn giá trúng đấu giá sẽ cao hơn.</p> <p>HoREA cho rằng, nếu quy định thời hạn sử dụng đất của dự án được tính kể từ ngày dự án đưa vào khai thác kinh doanh thì vừa đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư, và trong các trường hợp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội sẽ xác định đúng giá trị dự án và làm tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.</p> <p>Trên cơ sở đó, HoREA đề xuất Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi quy định về “thời hạn sử dụng đất” vào Khoản 8 Điều 126 Luật Đất đai 2013 “Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định tại Điều này được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc kể từ ngày hoàn thành dự án đưa vào khai thác, kinh doanh”.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fhorea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=HoREA+ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+s%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+%E2%80%9Cth%E1%BB%9Di+h%E1%BA%A1n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t%E2%80%9D&url=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fhorea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html&via=Bestweightlosspills+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html&media=http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=HoREA+ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+s%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+%E2%80%9Cth%E1%BB%9Di+h%E1%BA%A1n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t%E2%80%9D" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=HoREA+ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+s%E1%BB%ADa+%C4%91%E1%BB%95i+quy+%C4%91%E1%BB%8Bnh+v%E1%BB%81+%E2%80%9Cth%E1%BB%9Di+h%E1%BA%A1n+s%E1%BB%AD+d%E1%BB%A5ng+%C4%91%E1%BA%A5t%E2%80%9D%20-%20http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fhorea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html" data-text="HoREA kiến nghị sửa đổi quy định về “thời hạn sử dụng đất”" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chu-tich-trang-video-truc-tuyen-cua-alibaba-bi-bat-vi-nghi-an-nhan-hoi-lo.html">Chủ tịch trang video trực tuyến của Alibaba bị bắt vì nghi án nhận hối lộ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/ty-phu-bloomberg-tinh-ban-hang-tin-neu-tranh-cu-tong-thong-my.html">Tỷ phú Bloomberg tính bán hãng tin nếu tranh cử Tổng thống Mỹ</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-12-05T03:06:16+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-12-05T03:06:16+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bestweightlosspills news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="HoREA kiến nghị sửa đổi quy định về "thời hạn sử dụng đất""><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5ce691d7a6200_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5ce691d7a6200" ><script>var block_td_uid_3_5ce691d7a6200 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5ce691d7a6200.id = "td_uid_3_5ce691d7a6200"; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5ce691d7a6200_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5ce691d7a6200_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":24078,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.post_count = "6"; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.found_posts = "1921"; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.header_color = ""; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5ce691d7a6200.max_num_pages = "321"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5ce691d7a6200); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5ce691d82a0c5" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5ce691d7a6200" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5ce691d82a0cc" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5ce691d7a6200" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5ce691d7a6200 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/opal-boulevard-du-an-can-ho-hang-a-khong-gian-xanh.html" rel="bookmark" title="Opal boulevard Dự án căn hộ hạng A không gian xanh"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Opal boulevard Dự án căn hộ hạng A không gian xanh"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/opal-boulevard-du-an-can-ho-hang-a-khong-gian-xanh.html" rel="bookmark" title="Opal boulevard Dự án căn hộ hạng A không gian xanh">Opal boulevard Dự án căn hộ hạng A không gian xanh</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/liberty-central-quy-nhon-khu-can-ho-dau-tu-khong-lo-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu căn hộ đầu tư khổng lồ sống nhộp nhịp"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu căn hộ đầu tư khổng lồ sống nhộp nhịp"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/liberty-central-quy-nhon-khu-can-ho-dau-tu-khong-lo-song-nhop-nhip.html" rel="bookmark" title="Liberty Central Quy Nhơn Khu căn hộ đầu tư khổng lồ sống nhộp nhịp">Liberty Central Quy Nhơn Khu căn hộ đầu tư khổng lồ sống nhộp nhịp</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-dau-tu-manh-vao-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản đầu tư mạnh vào thị trường Đồng Nai"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Đại gia bất động sản đầu tư mạnh vào thị trường Đồng Nai"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/dai-gia-bat-dong-san-dau-tu-manh-vao-thi-truong-dong-nai.html" rel="bookmark" title="Đại gia bất động sản đầu tư mạnh vào thị trường Đồng Nai">Đại gia bất động sản đầu tư mạnh vào thị trường Đồng Nai</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chinh-sach-va-gia-ban-moi-nhat-tai-chung-cu-cao-cap-oyster-ganh-hao.html" rel="bookmark" title="Chính sách và giá bán mới nhất tại Chung cư cao cấp Oyster Gành Hào"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chính sách và giá bán mới nhất tại Chung cư cao cấp Oyster Gành Hào"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chinh-sach-va-gia-ban-moi-nhat-tai-chung-cu-cao-cap-oyster-ganh-hao.html" rel="bookmark" title="Chính sách và giá bán mới nhất tại Chung cư cao cấp Oyster Gành Hào">Chính sách và giá bán mới nhất tại Chung cư cao cấp Oyster Gành Hào</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/ban-se-co-gi-khi-mua-du-an-can-ho-chung-cu-aio-city-binh-tan.html" rel="bookmark" title="Bạn sẽ có gì khi mua dự án căn hộ chung cư Aio city Bình Tân"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/du-an-aio-city-1-218x150.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/du-an-aio-city-1-218x150.jpg 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/du-an-aio-city-1-100x70.jpg 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bạn sẽ có gì khi mua dự án căn hộ chung cư Aio city Bình Tân"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/ban-se-co-gi-khi-mua-du-an-can-ho-chung-cu-aio-city-binh-tan.html" rel="bookmark" title="Bạn sẽ có gì khi mua dự án căn hộ chung cư Aio city Bình Tân">Bạn sẽ có gì khi mua dự án căn hộ chung cư Aio city Bình Tân</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gia-bds-mui-ne-binh-thuan-tang-nhiet-nho-tin-chuan-bi-co-khong-it-du-an-vui-choi-ty.html" rel="bookmark" title="Giá BĐS Mũi Né Bình Thuận “tăng nhiệt” nhờ tin chuẩn bị có không ít dự án vui chơi tỷ $"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Giá BĐS Mũi Né Bình Thuận “tăng nhiệt” nhờ tin chuẩn bị có không ít dự án vui chơi tỷ $"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gia-bds-mui-ne-binh-thuan-tang-nhiet-nho-tin-chuan-bi-co-khong-it-du-an-vui-choi-ty.html" rel="bookmark" title="Giá BĐS Mũi Né Bình Thuận “tăng nhiệt” nhờ tin chuẩn bị có không ít dự án vui chơi tỷ $">Giá BĐS Mũi Né Bình Thuận “tăng nhiệt” nhờ tin chuẩn bị có không ít dự án vui chơi tỷ $</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5ce691d7a6200" data-td_block_id="td_uid_3_5ce691d7a6200"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5ce691d7a6200" data-td_block_id="td_uid_3_5ce691d7a6200"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/horea-kien-nghi-sua-doi-quy-dinh-ve-thoi-han-su-dung-dat.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bestweightlosspills2015.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='24078' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="5a917de159" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="183"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5ce691d82d3b5_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5ce691d82d3b5" ><script>var block_td_uid_8_5ce691d82d3b5 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.id = "td_uid_8_5ce691d82d3b5"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5ce691d82d3b5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5ce691d82d3b5_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.post_count = "3"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.found_posts = "20955"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.header_color = "#"; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5ce691d82d3b5.max_num_pages = "6985"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5ce691d82d3b5); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5ce691d82d3b5 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/da-min-trang-cang-bong-va-ngua-lao-hoa-hieu-qua-tu-kem-duong-am-obagi.html" rel="bookmark" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/chong-lao-hoa-100x100.jpg" alt="Chống lão hóa" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/da-min-trang-cang-bong-va-ngua-lao-hoa-hieu-qua-tu-kem-duong-am-obagi.html" rel="bookmark" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi">Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/haiqt1203">haiqt1203</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T10:40:32+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/da-min-trang-cang-bong-va-ngua-lao-hoa-hieu-qua-tu-kem-duong-am-obagi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa là ước mơ của rất nhiều Chị Em phụ nữ và dưới đây Kem dưỡng... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/goi-0988-230-233-de-ktv-den-sua-dieu-hoa-tai-nha-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/03/h-e1552539916381-1-270x180-100x100.jpg" alt="" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/goi-0988-230-233-de-ktv-den-sua-dieu-hoa-tai-nha-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả">Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T07:48:03+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/goi-0988-230-233-de-ktv-den-sua-dieu-hoa-tai-nha-hieu-qua.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bảo Trì Số 1 xin giới thiệu dịch vụ sửa điều hòa tại Hà Nội cam kết chất lượng dịch vụ uy tín, chi... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/cach-xay-dung-phong-cach-trang-tri-cho-van-phong-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/e6ddb6568b66affade13ebfc40a99b43-100x100.png" alt="" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/cach-xay-dung-phong-cach-trang-tri-cho-van-phong-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn">Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T05:23:37+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/cach-xay-dung-phong-cach-trang-tri-cho-van-phong-cua-ban.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt">  văn phòng không chỉ là nơi làm việc đơn thuần mà nó còn là đại diện cho bộ mặt công ty, doanh nghiệp. Vì nó... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bestweightlosspills2015.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo" title="Soi Kèo Bóng Đá">http://tipbongdamoingay.mobi/soi-keo</a>, <a href="http://bongdaso.co">bongdaso</a> , <a href="http://bong889.com">bong88.com</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/da-min-trang-cang-bong-va-ngua-lao-hoa-hieu-qua-tu-kem-duong-am-obagi.html" rel="bookmark" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/chong-lao-hoa-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/chong-lao-hoa-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/chong-lao-hoa-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="Chống lão hóa" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/da-min-trang-cang-bong-va-ngua-lao-hoa-hieu-qua-tu-kem-duong-am-obagi.html" rel="bookmark" title="Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả từ Kem dưỡng ẩm Obagi">Da mịn trắng căng bóng và ngừa lão hóa hiệu quả...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T10:40:32+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/goi-0988-230-233-de-ktv-den-sua-dieu-hoa-tai-nha-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/03/h-e1552539916381-1-270x180-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/03/h-e1552539916381-1-270x180-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/03/h-e1552539916381-1-270x180-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/goi-0988-230-233-de-ktv-den-sua-dieu-hoa-tai-nha-hieu-qua.html" rel="bookmark" title="Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại nhà hiệu quả">Gọi 0988 230 233 để ktv đến sửa điều hòa tại...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T07:48:03+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/cach-xay-dung-phong-cach-trang-tri-cho-van-phong-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/e6ddb6568b66affade13ebfc40a99b43-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/e6ddb6568b66affade13ebfc40a99b43-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/05/e6ddb6568b66affade13ebfc40a99b43-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/cach-xay-dung-phong-cach-trang-tri-cho-van-phong-cua-ban.html" rel="bookmark" title="Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của bạn">Cách xây dựng phong cách trang trí cho văn phòng của...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-05-23T05:23:37+00:00" >23 Tháng Năm, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5ce691d8467a7 --> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>