Nhà đầu tư nước ngoài rót gần 31 tỷ USD vào Việt Nam

0
19

Theo số liệu mới nhất từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2018, tổng vốn FDI đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 30,8 tỷ USD, bằng 93,2% so với cùng kỳ năm 2017.

</p> <p>Trong đó, tính đến ngày 20/11/2018, cả nước có 2.714 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 15,78 tỷ USD, bằng 79,7% so với cùng kỳ năm 2017. Có 954 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 7,4 tỷ USD, bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Cũng trong 11 tháng năm 2018, cả nước có 5.882 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 7,6 tỷ USD, tăng 44,4% so với cùng kỳ 2017.</p> <p>Tính đến ngày 20/11/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 16,5 tỷ USD, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2017.</p> <p>Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt 160,3 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 158,3 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu. </p> <p>Nhập khẩu đạt 130,1 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 60% kim ngạch nhập khẩu.</p> <p>Tính chung, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 30,1 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 28,1 tỷ USD không kể dầu thô.</p> <p>Theo lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm nhất với tổng số vốn đạt 14,2 tỷ USD, chiếm 46,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.<br /> </p> <p>Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 6,5 tỷ USD, chiếm 21,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,1 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký.</p> <p>Có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư gần 8 tỷ USD, chiếm 25,9% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký 6,8 tỷ USD, chiếm 22,3% tổng vốn đầu tư. Xinh-ga-po đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 4,1 tỷ USD, chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 59 tỉnh thành phố, trong đó Hà Nội thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 6,3 tỷ USD, chiếm 20,4% tổng vốn đầu tư.<br /> </p> <p>Tp.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 5,6 tỷ USD, chiếm 18,1% tổng vốn đầu tư. Hải Phòng đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 2,49 tỷ USD chiếm 8% tổng vốn đầu tư.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+r%C3%B3t+g%E1%BA%A7n+31+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam&url=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html&via=Bestweightlosspills+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html&media=http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+r%C3%B3t+g%E1%BA%A7n+31+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Nh%C3%A0+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+r%C3%B3t+g%E1%BA%A7n+31+t%E1%BB%B7+USD+v%C3%A0o+Vi%E1%BB%87t+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fnha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html" data-text="Nhà đầu tư nước ngoài rót gần 31 tỷ USD vào Việt Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/ngan-hang-nha-nuoc-len-lich-hen-ban-ngoai-te.html">Ngân hàng Nhà nước “lên lịch hẹn” bán ngoại tệ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/tui-aneco-tu-phan-huy-cua-aaa-do-bo-chuoi-gia-tri-vinmart.html">Túi AnEco tự phân huỷ của AAA đổ bộ chuỗi giá trị Vinmart</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-26T03:20:27+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-26T03:20:27+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bestweightlosspills news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Nhà đầu tư nước ngoài rót gần 31 tỷ USD vào Việt Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5cc06284ce0a5_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5cc06284ce0a5" ><script>var block_td_uid_3_5cc06284ce0a5 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.id = "td_uid_3_5cc06284ce0a5"; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5cc06284ce0a5_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5cc06284ce0a5_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":22681,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.post_count = "6"; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.found_posts = "1912"; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.header_color = ""; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5cc06284ce0a5.max_num_pages = "319"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5cc06284ce0a5); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5cc062858713e" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5cc06284ce0a5" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5cc062858714a" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5cc06284ce0a5" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5cc06284ce0a5 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/tms-luxury-hotel-residence-can-ho-chung-cu-dau-tu-an-toan-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="TMS Luxury Hotel & Residence Căn hộ chung cư đầu tư an toàn kênh nhiều lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="TMS Luxury Hotel & Residence Căn hộ chung cư đầu tư an toàn kênh nhiều lợi"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/tms-luxury-hotel-residence-can-ho-chung-cu-dau-tu-an-toan-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="TMS Luxury Hotel & Residence Căn hộ chung cư đầu tư an toàn kênh nhiều lợi">TMS Luxury Hotel & Residence Căn hộ chung cư đầu tư an toàn kênh nhiều lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gateway-vung-tau-khong-khi-mat-me-dep-hai-hoa.html" rel="bookmark" title="Gateway Vũng Tàu không khi mát mẻ đẹp hài hòa"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Gateway Vũng Tàu không khi mát mẻ đẹp hài hòa"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/gateway-vung-tau-khong-khi-mat-me-dep-hai-hoa.html" rel="bookmark" title="Gateway Vũng Tàu không khi mát mẻ đẹp hài hòa">Gateway Vũng Tàu không khi mát mẻ đẹp hài hòa</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/son-thinh-tower-khong-gian-an-lanh-dam-phong-cach.html" rel="bookmark" title="Sơn Thịnh Tower không gian an lành đậm phong cách"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sơn Thịnh Tower không gian an lành đậm phong cách"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/son-thinh-tower-khong-gian-an-lanh-dam-phong-cach.html" rel="bookmark" title="Sơn Thịnh Tower không gian an lành đậm phong cách">Sơn Thịnh Tower không gian an lành đậm phong cách</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-khu-phuc-hop-pvc-ic-hop-phong-thuy.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp Khu phức hợp PVC-IC hợp phong thủy"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu chung cư cao cấp Khu phức hợp PVC-IC hợp phong thủy"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khu-chung-cu-cao-cap-khu-phuc-hop-pvc-ic-hop-phong-thuy.html" rel="bookmark" title="Khu chung cư cao cấp Khu phức hợp PVC-IC hợp phong thủy">Khu chung cư cao cấp Khu phức hợp PVC-IC hợp phong thủy</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/binh-gia-resident-vi-tri-sat-song-kieu-chau-au.html" rel="bookmark" title="Bình Giã Resident vị trí sát sông kiểu Châu Âu"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Bình Giã Resident vị trí sát sông kiểu Châu Âu"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/binh-gia-resident-vi-tri-sat-song-kieu-chau-au.html" rel="bookmark" title="Bình Giã Resident vị trí sát sông kiểu Châu Âu">Bình Giã Resident vị trí sát sông kiểu Châu Âu</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khu-do-thi-tan-thanh-tower-song-xung-tam.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Tân Thành Tower sống xứng tầm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu đô thị Tân Thành Tower sống xứng tầm"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/khu-do-thi-tan-thanh-tower-song-xung-tam.html" rel="bookmark" title="Khu đô thị Tân Thành Tower sống xứng tầm">Khu đô thị Tân Thành Tower sống xứng tầm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5cc06284ce0a5" data-td_block_id="td_uid_3_5cc06284ce0a5"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5cc06284ce0a5" data-td_block_id="td_uid_3_5cc06284ce0a5"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nha-dau-tu-nuoc-ngoai-rot-gan-31-ty-usd-vao-viet-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bestweightlosspills2015.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='22681' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="1524c3aecf" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="116"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5cc062858c0c9_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5cc062858c0c9" ><script>var block_td_uid_8_5cc062858c0c9 = new tdBlock(); block_td_uid_8_5cc062858c0c9.id = "td_uid_8_5cc062858c0c9"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5cc062858c0c9_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5cc062858c0c9_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.post_count = "3"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.found_posts = "20815"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.header_color = "#"; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5cc062858c0c9.max_num_pages = "6939"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5cc062858c0c9); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5cc062858c0c9 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/lam-sao-de-giu-phong-do-phong-the-o-tuoi-that-thap-co-lai-hi.html" rel="bookmark" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-24_sinh-ly-yeu-3-100x100.jpg" alt="" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/lam-sao-de-giu-phong-do-phong-the-o-tuoi-that-thap-co-lai-hi.html" rel="bookmark" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi">Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T10:46:41+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/lam-sao-de-giu-phong-do-phong-the-o-tuoi-that-thap-co-lai-hi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi - Người xưa có câu “cái tuổi nó đuổi... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/he-tieu-hoa-chiu-tac-dong-nhu-the-nao-boi-bia-ruou.html" rel="bookmark" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/sai-lam-khi-nghi-uong-ruou-lam-tang-kha-nang-tinh-duc-1-100x100.jpg" alt="" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/he-tieu-hoa-chiu-tac-dong-nhu-the-nao-boi-bia-ruou.html" rel="bookmark" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?">Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe" class="td-post-category">Sức khỏe</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/botania">botania</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T09:53:52+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/he-tieu-hoa-chiu-tac-dong-nhu-the-nao-boi-bia-ruou.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Lạm dụng rượu, bia gây ảnh hưởng không nhỏ tới cơ thể con người đặc biệt là hệ tiêu hóa. Đường tiêu hóa bắt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-su-dung-may-photocopy-don-gian-nhat.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/e652b98a8ca3148105959aab1ab8081b-100x100.png" alt="" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-su-dung-may-photocopy-don-gian-nhat.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất">Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T08:39:33+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-su-dung-may-photocopy-don-gian-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cùng với sự phát triển như vũ bão của mảng công nghệ thông tin thì máy photocopy trở thành một trong những thiết... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bestweightlosspills2015.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=1WcLOi0XpU8" title="Ca Cuoc Bong Da">Ca Cuoc Bong Da</a> , <a href="https://nhacaisomot.com/188bet-link-188bet-link-vao-188bet-khong-bi-chan-a553.html">link 188bet</a> , <a href="http://bongdaso.co">bongdaso</a> , <a href="http://bong889.com">bong88.com</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/lam-sao-de-giu-phong-do-phong-the-o-tuoi-that-thap-co-lai-hi.html" rel="bookmark" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-24_sinh-ly-yeu-3-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-24_sinh-ly-yeu-3-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/2019-04-24_sinh-ly-yeu-3-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/lam-sao-de-giu-phong-do-phong-the-o-tuoi-that-thap-co-lai-hi.html" rel="bookmark" title="Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất thập cổ lai hi">Làm sao để giữ phong độ phòng the ở tuổi thất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T10:46:41+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/he-tieu-hoa-chiu-tac-dong-nhu-the-nao-boi-bia-ruou.html" rel="bookmark" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/sai-lam-khi-nghi-uong-ruou-lam-tang-kha-nang-tinh-duc-1-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/sai-lam-khi-nghi-uong-ruou-lam-tang-kha-nang-tinh-duc-1-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/sai-lam-khi-nghi-uong-ruou-lam-tang-kha-nang-tinh-duc-1-218x150.jpg 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/suc-khoe/he-tieu-hoa-chiu-tac-dong-nhu-the-nao-boi-bia-ruou.html" rel="bookmark" title="Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia rượu ?">Hệ tiêu hóa chịu tác động như thế nào bởi bia...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T09:53:52+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-su-dung-may-photocopy-don-gian-nhat.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/e652b98a8ca3148105959aab1ab8081b-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/e652b98a8ca3148105959aab1ab8081b-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2019/04/e652b98a8ca3148105959aab1ab8081b-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/chua-duoc-phan-loai/huong-dan-su-dung-may-photocopy-don-gian-nhat.html" rel="bookmark" title="Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất">Hướng dẫn sử dụng máy photocopy đơn giản nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2019-04-24T08:39:33+00:00" >24 Tháng Tư, 2019</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5cc06285ac55a --> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.10'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.1'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>